2741053817 6987354507 Στυμφαλίας 34 daltaskostas@gmail.com
hero image
 

θερμοπρόσοψη 
Ντάλτας & Υιός | Βραχάτι Κορινθίας

Η θερμοπρόσοψη σε κτίριο είναι το πλέον γνωστότερο σύστημα μόνωσης που εφαρμόζεται, και αποτελεί μια  εναλλακτική εφαρμογή της συμβατικής μόνωσης.

Η κάλυψη του κτιρίου γίνεται με την τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στους κατακόρυφους τοίχους, εξωτερικά του οικοδομήματος.

Για να έχουμε θεαματικά  θερμομονωτικά αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση εφαρμογής της θερμοπρόσοψης θα πρέπει η όλη διαδικασία να εκτελεστεί από εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνίτες, χρησιμοποιώντας πάντα ύψιστης ποιότητας μονωτικά υλικά.

Εχουμε την εμπειρία να κατασκευάσουμε θερμοπρόσοψεις σε οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου σας.