2741053817 6987354507 Στυμφαλίας 34 daltaskostas@gmail.com
hero image
 

Υγρομόνωση
Ντάλτας & Υιός | Βραχάτι Κορινθίας

Στεγανοποίηση ή υγρομόνωση είναι η διαδικασία κατά την οποία «ένα σώμα», στην προκειμένη η πλάκα μπετόν του εκάστοτε κτιρίου, γίνεται αδιαπέραστη από το νερό. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή εξειδικευμένων αδιαβροχοποιητικών υλικών (μονωτικά).

Τα υλικά αυτά έχουν την ιδιότητα να είναι αδιαπέραστα από το νερό και να μην επηρεάζονται από αυτό, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Κύρια οφέλη της σταγανοποίησης είναι η προστασία της περιουσίας μας, η χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση, οι καθαροί χώροι χωρίς οσμές Διαθέτουμε τις τελευταίες αναβαθμίσεις στα πιο σύγχρονα εργαλεία του χώρου, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τον προγραμματισμό με όσο πιο εργοστασιακή μορφή γίνεται.

 
 

Αναλαμβάνουμε

 

 Στεγανοποίηση ταράτσας
 
 Στεγανοποίηση κεραμοσκεπών
 
 Στεγανοποίηση βεραντών και μπαλκονιών
 
 Αδιαβροχοποίηση προσόψεων
 
 Αντιμετώπιση ανερχομένης υγρασίας
 
 Στεγανοποίηση υπογείων
 
 Στεγανοποίηση μπάνιων
 
 Στεγανοποίηση ανελκυστήρων